P / N :A04-60-X6W1-A2708
Base : E27/E26
Size : Ø60 x (H) 125mm
LED Q’ty : 1pcs 6W
P / N : A03-X1W12-S3002

Type : E27

LED Q’ty : 12pcs 1W
Ø120x(H)140mm ±2mm

 
P / N : C8-X1W3-S1404
Type : E14
Size : Ø45 x (H) 130mm
LED Q’ty : 3pcs 1W
T8-W25-150-04

Type : E27

LED Q’ty : 12pcs 1W

Size : Ø120x(H)140mm ±2mm

Copyright © LedHappy Technology Co., Ltd All Rights Reserved.
Tel / + 886-2-77313502    Fax / + 886-28226-5558  
Address : 7F.-1, No.16, Jian 8th Rd., Zhonghe City, Taipei County 25311, Taiwan (R.O.C.)
百樂事業集團 版權所有
聯絡電話 : +886-2-7731-3502    傳真電話 : +886-28226-5558
25311 台北縣中和市建八路16號7樓之1